Zakres działania Zajmujemy się wszechstronną działalnością projektową w budownictwie, w zakresie instalacji wewnętrznych, sieci zewnętrznych i urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania obiektów budowlanych.
Rozwiązujemy wszelkie zagadnienia, począwszy od najprostszego projektu ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków bytowych z domu jednorodzinnego, do złożonych obiektów i zapewniania w nich szeroko rozumianego komfortu cieplnego, utrzymywania odpowiednich parametrów higienicznych lub właściwej pracy technologii.

Filozofia pracy Działamy nowocześnie i szybko, wykorzystując aktualną wiedzę i dostępne technologie. Zawsze mamy na pierwszym planie dobrą praktykę inżynierską nierzadko czerpaną z tradycji rodzinnych, szacunek dla praw fizyki, rozsądek i rzetelność.