Dane firmy Instal Media
Marek Rachuba

Właściciel Marek Rachuba, mgr inż.
uprawniony projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Kontakt Telefon: +48 792 614 813
Biuro: +48 535 735 775
Adres e-mail: