♦ Instalacje wewnętrzne, kotłownia gazowa i węzły cieplne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada, ul. Maczka, ul. Wiejskiej

♦ Instalacje wewnętrzne wraz z pełną infrastrukturą zewnętrzną - osiedle złożone z pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym w Oleśnicy, przy ul. Wojska Polskiego, oddymianie garażu

♦ Instalacje wewnętrzne i wodociąg z przyłączami - budowa osiedla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej we Wrocławiu, przy ul. Odolanowskiej

♦ Instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne dla budynków mieszkalnych z garażem podziemnym we Wrocławiu przy ul. Skarbowców

♦ Instalacje wewnętrzne i sieci zewnętrzne - osiedle budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Groblicach

♦ Instalacje wewnętrzne - trzy budynki (funkcja mieszkalna, biurowa i usługowa), zlokalizowane przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu