♦ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w części socjalnej i biurowej budynku produkcyjnego-magazynowego, Kowalewo Pomorskie

♦ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w budynku produkcyjnym kosmetyków Clarena w Wilczycach

♦ Remont i przebudowa instalacji sanitarnych wraz z węzłem cieplnym w istniejących budynkach biurowych, lampiarni i łaźni górniczej dla KGHM Polska Miedź S.A.

♦ Rozbudowa wentylacji mechanicznej w istniejącym budynku przetwórni warzyw, zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej nr 22 w Legnicy. Wentylacja technologiczna nadciśnieniowa

♦ Budowa instalacji ogrzewania powietrznego wraz z instalacją ciepła technologicznego, wentylacji i kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku zlokalizowanego w miejscowości Łęg, przy ul. Europejskiej

♦ Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej Stanley w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych z ogrzewaniem powietrznym i wentylacją oraz przebudową zewnętrznej infrastruktury na posesji we Wrocławiu