♦ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w części socjalnej i biurowej budynku produkcyjnego-magazynowego, Kowalewo Pomorskie

♦ Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w budynku produkcyjnym kosmetyków Clarena w Wilczycach

♦ Remont i przebudowa instalacji sanitarnych wraz z węzłem cieplnym w istniejących budynkach biurowych, lampiarni i łaźni górniczej dla KGHM Polska Miedź S.A.

♦ Rozbudowa wentylacji mechanicznej w istniejącym budynku przetwórni warzyw, zlokalizowanym przy ul. Bydgoskiej nr 22 w Legnicy. Wentylacja technologiczna nadciśnieniowa