♦ Węzły cieplne w budynkach mieszkalnych w Oleśnicy

♦ Sieć wodociągowa z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków dla osiedla mieszkaniowego w Poniatowicach, gmina Oleśnica

♦ Przebudowa i wymiana sieci kanalizacyjnej dla zespołu domów studenckich Politechniki Wrocławskiej przy ul. Grunwaldzkiej we Wrocławiu

♦ Węzeł ciepła technologicznego dla lakierni w rozbudowywanej Pomorskiej Fabryce Mebli w miejscowości Nowe nad Wisłą

♦ Sieci zewnętrzne z odprowadzeniem wód opadowych do rowu - trzy budynki przy ul. Królewieckiej we Wrocławiu